Header Image

MIEMBROS DE LA JUNTA

Aurora Sánchez

Secretària

Carolina Artiel

Tresorera

Cristina Artiel

Vocal Portaveu

Joan Bosch

Vocal Responsable Xarxes i Comunicació

Joan Jané

President

Maria Berbel

Vocal

Xavier Martín

Vicepresident